13 października 2023 r. – dzień przed 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych zostali Pasowani na Ucznia, składając na Sztandar Szkoły uroczyste ślubowanie:

„Ślubuję uroczyście: będę starał się być dobrym i uczciwym, będę dbać o dobre imię szkoły, wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę, a swoim zachowaniem będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, postaram się być dobrym kolegą, będę kochał swoją Ojczyznę. Tak mi dopomóż Bóg!”
(§ 76 ust. 1 Statutu).

Piękną akademię przygotowali uczniowie klas pierwszych i drugich wraz z wychowawcami Panią Elżbietą Nowosad, Panem Andrzejem Kaczkowskim, Panią Bożeną Bryk i Panią Teresą Smutniak.