Informujemy, że od 6 lipca 2023 r. (czwartek) godz. 8.00  w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie  będę wydawane zaświadczenia o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty.

Zapraszamy.