Szkolny Konkurs Wiedzy
„Życie i działalność polityczna gen. Władysława Sikorskiego’’
ROZSTRZYGNIĘTY

Konkurs skierowany był do klas V-VIII. Wzięło w nim udział 17 uczniów. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o patronie szkoły i rozwijanie zainteresowań uczniów. Zadania konkursowe miały różny stopień trudności, były to zadania zamknięte i otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
 
W dniu 27 lutego 2023 r.,  komisja konkursowa w składzie:
przewodnicząca – p. Urszula Janicka
członkowie – p. Izabela Chromiec, p. Mariusz Dziki
przyznała następujące miejsca:

I miejsce ex aequo:
Katarzyna Zubiak – kl.8a,
Patryk Łysakowski – kl. 5b,
Michał Kopiec – kl. 8a

II miejsce:
Martyna Wąsacz – kl. 8a

III miejsce:
Garbula Milena – kl. 8b
Grzeszata Kacper – kl.8b
Mrozik Szymon – kl.8a

O terminie rozdania dyplomów i nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie, zwycięzcom składamy szczególne gratulacje.