W związku z przypadającym w czerwcu 2023 r. Jubileuszem 40-lecia nadania szkole imienia i sztandaru, Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie ogłosiła rok szkolny 2022/2023 Rokiem Patrona. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele podjęli działania upamiętniające wydarzenia i postaci związane z dziejami placówki. Dziś, zapraszamy solistów i zespoły wokalne na Międzygminny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych. 

 

 

MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD
PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
1 marca 2023 r.

REGULAMIN

 

Organizator: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów, tel. 84-6611514, e-mail: dyrektor@sp.laszczow.pl, sekretariat@sp.laszczow.pl

Adresaci przeglądu:
Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu gminy oraz gmin sąsiednich. Soliści oraz zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne w 4 kategoriach wiekowych:
1. Przedszkole,
2. Szkoła podstawowa:

  • klasy I – III
  • klasy IV-VIII

3. szkoła ponadpodstawowa.

Cele przeglądu:

  • Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.
  • Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej.
  • Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności wokalnych.
  • Umacnianie świadomości narodowej.
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i szkołami na terenie gminy oraz gmin sąsiednich.

Termin: 1 marca 2023 r. godz. 10.00

Miejsce przeglądu: sala gimnastyczna szkoły

Zasady udziału: Przegląd nie ma charakteru konkursu. Uczestnicy przygotowują i prezentują jedną pieśń lub piosenkę o charakterze patriotycznym. Każdą szkołę, w poszczególnych kategoriach może reprezentować maksymalnie 3 wykonawców (np. zespół + dwóch solistów). Mile widziana gra na instrumentach. Podkład muzyczny może być przygotowany na nośniku pendrive lub płycie CD.

Zgłoszenia: Zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodę rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, ucznia (załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 25 lutego 2023 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: dyrektor@sp.laszczow.pl
Udział w przeglądzie jest dobrowolny. Przesłanie zgłoszenia jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza też wyrażenie przez uczestnika i jego opiekuna prawnego zgody na publikację imion i nazwisk osób biorących udział w przeglądzie, a także publikację w prasie oraz na stronach internetowych zdjęć, nagrań audio i video z przeglądu.

Osoby do kontaktu w sprawach przeglądu:
Pani Marzena Kłyż, e-mail: m.klyz@sp.laszczow.pl
Pan Arkadiusz Kłyż, e-mail: a.klyz@sp.laszczow.pl

Zgłoszenie do przeglądu.

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka/ucznia.