Uprzejmie informuję, że trwają prace nad opracowaniem monografii Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Zwracam się do wszystkich osób, które posiadają fotografie, informacje i dokumenty związane z historią szkoły o kontakt oraz umożliwienie ich wykorzystania w powstającej publikacji.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Urszula Janicka, e-mail: u.janicka@sp.laszczow.pl

/-/ATM