Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie informuje, że w związku z obchodami w dniu 2 czerwca 2023 r. 40-lecia nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie sztandaru i imienia generała Władysława Sikorskiego, postanawia ogłosić rok szkolny 2022/2023 – Rokiem Patrona Szkoły.

Dodatkowo, z radością informuję, że Rada Pedagogiczna Szkoły powołała Klub Absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, której opiekunem został Pan Jan Drążek.

Zgodnie z Regulaminem członkiem Klubu Absolwenta, może każda osoba, która ukończyła edukację w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, niezależnie od typu szkoły i nazwy, którą placówka się wówczas posługiwała. Członkostwo w Klubie ma charakter dobrowolny i jawny i jest nadawane na podstawie złożenia deklaracji członkowskiej formie pisemnej lub elektronicznej.  W każdej chwili członek Klubu Absolwenta może złożyć rezygnację z członkostwa w formie pisemnej lub elektronicznej.

Link do elektronicznej deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta Szkoły:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQ947m02ZkKVFrbOTEycanmo-vtpoC5AlgviZLytGyVUM01WMDVHOElHWlczQVBGS0ZXSDYyUFo4Ny4u

/-/Aneta Tywoniuk-Małysz

Podstawa prawna: art. 86 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. u. z 2021 r., poz. 1089 z późn.zm.)