W dniach 16 – 18 września przypadał 29 finał Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: ,,Wszystkie śmieci są nasze”. Akcja ma na celu nie tylko posprzątanie odpadów ze wspólnej przestrzeni, ale zwrócenie także uwagi, że my sami odpowiadamy za śmieci pojawiające się wokół nas, a tym samym zwiększenie świadomości ekologicznej i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Nasza szkoła również zaangażowała się w tę akcję. W tym roku brały w niej udział klasy: I A, I B i II C.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej planety, promując przesłanie, aby nie śmiecić i segregować odpady.

/-/AP