Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie ogłosiła rok szkolny 2022/2023 — Rokiem Patrona Szkoły oraz powołała Klub Absolwenta, którego opiekunem jest Pan Jan Drążek.

Misją Klubu Absolwenta jest integrowanie środowiska absolwentów Naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Klubu Absolwenta. 

Jednocześnie zapraszamy na pierwsze spotkanie absolwentów w dniu 23 listopada 2022 r. o godzinie 17.00 w pokoju nauczycielskim. W przypadku dużej liczby zainteresowanych spotkanie może zostać przeniesione w inne miejsce.

Celem spotkania będzie poznanie opinii absolwentów dotyczących usprawnienia funkcjonowania szkoły, jak również uzgodnienie sposobu włączenia się absolwentów w uroczystość 40-lecia nadania sztandaru i imienia szkole, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 r.

/-/Aneta Tywoniuk-Małysz