Wykaz dzieci i uczniów przyjętych do poszczególnych klas  Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie:

Klasa I a
wychowawca mgr Elżbieta Girgiel
sala nr 39

Bajwoluk Arkadiusz
Bednarz Szczepan
Borowiak Łucja
Brzezicki Adam
Brzezicki Kacper
Burakowski Gabriel
Chudyga Martyna
Engel Natan
Głuszek Julia
Grabik Patrycja
Grzeszata Amelia
Hawrylak Maciej
Kłyż Martyna
Korczyńska Anna Weronika
Kowalik Emilia
Koza Aleks
Nazar Maksymilian Błażej
Niedźwiedź Paula
Oleszko Oliwia
Ozimek Maja
Piętak Marcel
Rorat Gabriela
Rosperska Marcelina
Sawa Jan
Seń Aniela
Swatowska Martyna

Klasa I b
wychowawca mgr Renata Śleboda
sala nr 37

Adamczuk Igor
Baj Hanna
Banach Łukasz
Białek Michalina
Borkowski Adrian
Byś Lena
Byś Przemysław
Dobosz Jakub
Dydiok Zuzanna
Garbacz Lena
Huk Hanna Blanka
Karwan Karol
Klimczak Kaja
Knap Karol
Łagowski Szymon
Łyta Julia
Nowosad Marcel
Nowoświat Karol
Padrak Leonard
Piróg Wiktor
Piwko Izabela Natalia
Sikora Emilia
Sochan Patrycja
Trumiński Marcel
Wąsiura Julia
Wojciechowski Jakub
Zubiak Justyna

klasa II b
wychowawca mgr Elżbieta Nowosad
sala nr 38

Beńko Bartłomiej
Byś Oliwier
Jaroń Dawid

klasa III b
wychowawca mgr Bożena Bryk
sala nr 27

Buczek Fabian
Hutko Krystian
Wojnarski Paweł

klasa IV a
wychowawca mgr Aneta Hałasa
sala nr 17

Adamczuk Natalia
Jaroń Paweł
Kinczkowski Karol

klasa V a
wychowawca mgr Anita Wiśniewska-Dziura
sala nr 21

Dziura Brajan
Kurczyńska Roksana

klasa V b
wychowawca mgr Edyta Hałasa
sala nr 2

Jaroń Patryk
Krawiec Gabriela
Pietrasz Martyna
Pilhun Emilia
Wojnarska Weronika

klasa VII a
wychowawca mgr Izabela Chromiec
sala nr 22

Portka Izabela

klasa VII b
wychowawca: Pan Dariusz Dziuba
sala nr 15

Adamczuk Norbert
Noga Jakub
Pietrasz Piotr

 

Podstawa prawna:
art. 130 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), § 11 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego graniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.