Przydział dzieci do poszczególnych klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w roku szkolnym 2020/2021:

Klasa I a
Wychowawca klasy: mgr Bogumiła Pisarczyk
1. Bodeńko Gabriela Wiktoria
2. Brożyna Wiktor Jakub
3. Byś Antoni
4. Górniak Antoni Wiktor
5. Habit Emilia
6. Hyrchała Amelia
7. Nagowski Jakub
8. Neród Nikola
9. Pasieczny Daniel
10. Piękna Natalia
11. Pipczyńska Zofia Bogumiła
12. Puchalski Marcel
13. Sochan Marcel
14. Swatowska Julia
15. Swatowska Zofia
16. Wronka Jan
17. Wronka Michał Jan

Klasa I b
Wychowawca klasy: mgr Elżbieta Nowosad
1. Bilewicz Nikola
2. Chmielewska Agata
3. Dziurdzińska Lena
4. Ferenc Laura
5. Garbacz Oskar
6. Jurkiewicz Mateusz
7. Matejewski Marcel
8. Mazurkiewicz Karolina
9. Michniak Aleksandra
10. Oleńczuk Aleksandra
11. Pisowicz Emilia
12. Sapiłko Nataniel
13. Surmacz Paweł
14. Szeremeta Jakub
15. Wysocki Kacper
16. Zwolan Maja

Podstawa prawna:
art. 130 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), § 11 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego graniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530).