Dziękuję….

,,Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji”, Cyceron.
Zakończył się rok szkolny 2019/2020. Pierwszy rok wspólnej pracy, realizacji wyznaczonych celów dydaktycznych mierzonych wynikami promocji, egzaminów czy konkursowych osiągnięć. Zakończenie roku odbyło się w czasie walki z pandemią, która wyznaczyła nam nowe kierunki rozwoju, tak aby żyć, pracować i uczyć się w zupełnie innych warunkach…

Egzamin Ósmoklasisty 2020 r.

W 2020 r. egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie na terytorium Polski w terminie głównym:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut.
matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut.
język obcy nowożytny – język angielski – 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 90 minut.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Na stronie Ministra Edukacji Narodowej udostępniono harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży, który został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, rewalidacyjnych i konsultacji dla uczniów klas I-VIII oraz możliwość korzystania z biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Od 25 maja 2020 r. rodzice uczniów klas I-III mogą zdecydować o udziale dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych organizowanych na terenie szkoły. Natomiast od 25 maja 2020 r. organizowane będą konsultacje dla uczniów klas 8, a od 1 czerwca 2020 r. uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas.

Projekt „Zdalna Szkoła”

W dniu dzisiejszym, zostały przekazane naszej szkole laptopy zakupione przez Gminę Łaszczów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020.