Zmiany, zmiany, zmiany….

Od dłuższego czasu żyjemy w odmienny sposób. Pandemia, zmusiła nas do zmian w sposobach nauczania (stosowanie technik i metod kształcenia na odległość), wymusiła nowy styl życia (stosowanie maseczek, dezynfekcji, zachowanie dystansu społecznego).