rekrutacja

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
informuje, że w dniach od 23 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
przyjmowane będą zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły
do klas pierwszych rozpoczynających naukę w  roku szkolnym 2020/21