Start » Dokumenty szkoły » Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łaszczowie

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łaszczowie

ZARZĄDZENIE nr 5/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej z im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

 z dnia 17 marca  2017r.

w sprawie: wprowadzenia w życie „Regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łaszczowie”

na podstawie:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 163, poz. 1155 ze zm.),

Konwencja Praw Dziecka.

§ 1.

Wprowadzam Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łaszczowie stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

 Zobowiązuję wszystkich podległych pracowników do zapoznania się z treścią procedur.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie instrukcji odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego
w Szkole Podstawowej w Łaszczowie

I Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz.740),

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.),

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.),

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 163, poz. 1155 ze zm.),

Konwencja Praw Dziecka.

 

II Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, demoralizacją, niszczeniem mienia oraz innymi przejawami patologii społecznej na terenie szkoły poprzez:

– ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,

– wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

– ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.), – ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osobom niepożądanym.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

  1. Szkoła Podstawowa w Łaszczowie posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
  2. Rejestrator wraz z monitorem znajduje się w gabinecie dyrektora.
  3. Prawo do odtwarzania zarejestrowanego obrazu i wykorzystywania go do działań wewnętrznych szkoły posiada dyrekcja szkoły, oraz pedagog szkolny.
  4. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły, w obecności osoby upoważnionej.
  5. Nagrania monitoringu mogą być zapisywane na nośnikach zewnętrznych przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły na pisemną prośbę rodziców/opiekunów ucznia (załącznik). Zapisany materiał jest archiwizowany w gabinecie pedagoga szkolnego do końca roku szkolnego.
  6. Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
  7. Uczniowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.

IV Przepisy końcowe:

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
  2. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 18.03.2017r.

 

Załącznik do Regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego
w Szkole Podstawowej w Łaszczowie

Data ……………………………………..

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………….. ……

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Łaszczowie

Zwracam się z prośbą o zapisanie materiału z monitoringu wizyjnego szkoły z dnia ……………………………

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Decyzja Dyrektora:

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody

 

 

………………………………………

data i podpis Dyrektora

 

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031