Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie

„ Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż"

Janusz Korczak.

   

Nasza szkoła

Widok na cały kompleks szkolno-przedszkolny.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  21/11/2017
  dla zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Wiecej »
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
  15/11/2017
  dla zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie  Wiecej »
 • MODYFIKACJA TREŚCI
  9/11/2017
  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wiecej »
 • Wyjaśnienie zapytania
  9/11/2017
  dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Wiecej »
 • OGŁOSZENIE PRZETARGU
  31/10/2017
  Ogłoszenie przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018  Wiecej »
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  31/10/2017
  zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Wiecej »