Start » Ogloszenia » ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Łaszczów, dnia 31.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą PZP” informuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania dla zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

 

 

Cena oferty

w zł

 

Termin płatności

faktur

Punkty

w kryterium cena

Punkty

w kryterium termin płatności

 

 

Razem

Nr 1 EXoil PALIWA Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa, ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm  

203 250,00

 

30 dni

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100  pkt

Nr 2 DANPOL Jarosław Pękala, ul. Nadstawna 58/23, 23-400 Biłgoraj  

203 250,00

 

30 dni

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100  pkt

Nr 3 F.H.U. JAN-MAR Maria Łebko Sprzedaż Paliw Płynnych „HURT-DETAL”,

ul. św. Jana Pawła II 9a/1, 23-420 Tarnogród

 

207 750,00

 

30 dni

 

58,7

 

40 pkt

 

98,7 pkt

 

  1. Przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Faktyczne i prawne uzasadnienie decyzji Zamawiającego:

W związku z faktem, że na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie najkorzystniejsze oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
a zarazem złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający zwrócił się do niżej wymienionych wykonawców do złożenia oferty dodatkowej:

 

  1. EXoil PALIWA Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa, ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm
  2.  DANPOL Jarosław Pękala, ul. Nadstawna 58/23, 23-400 Biłgoraj

 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na złożenie ofert dodatkowych wpłynęły dwie oferty, złożone przez wyżej wymienionych Wykonawców. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Zamawiający ustalił, że złożone dodatkowe oferty przedstawiają identyczny bilans ceny
i pozostałych kryteriów oceny ofert (termin płatności) jedocześnie oferty te zawierają identyczne ceny. Zamawiający nie jest w stanie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie oferty przedstawiają takie same bilanse ceny oraz innych kryteriów oceny ofert i jednocześnie oferty te zawierają takie same ceny. W zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest w stanie wybrać oferty z najniższą ceną – brak jest możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia
z wybranym Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z uwagi na wskazane powyżej okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych
w art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy PZP postępowanie unieważniono.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

 

                                                                                  Dyrektor Szkoły

/-/ Lidia Tucka

Ten wpis zostal opublikowany w Ogloszenia. Dodaj link do ulubionych.

Kalendarz

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930