Start » Ogloszenia » WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej

 

WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej

Łaszczów, dnia 25.10.2017 r.

WEZWANIE

do złożenia oferty dodatkowej

dotyczy ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

 

Nr ogłoszenia: 600816-N-2017 dla którego termin składania ofert upłynął w dniu
25 października 2017 roku.

Na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty przedstawiające taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert. W związku z tym, że złożono oferty o takiej samej cenie,  Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, dlatego zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn zm.), Zamawiający wzywa niżej wymienionych wykonawców do złożenia oferty dodatkowej:

 

  1. EXoil PALIWA Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa, ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm
  2. DANPOL Jarosław Pękala, ul. Nadstawna 58/23 23-400 Biłgoraj

 

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn zm.) Wykonawcy składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w złożonych ofertach w dniu 25.10.2017 r.

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty dodatkowej.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

  1. nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
  3. Chopina 11, 22-650 Łaszczów OFERTA DODATKOWA na  Dostawę oleju opałowego lekkiego Nie otwierać przed   31.10.2017 r. przed godziną 10:00

Termin i miejsce złożenia ofert dodatkowych: 31.10.2017 r. godzina 1000, siedziba Zamawiającego, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, ul. Chopina 11,
22-650 Łaszczów – sekretariat.

Termin i miejsce otwarcia ofert dodatkowych: 31.10.2017 r. godzina 1015, siedziba Zamawiającego, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, ul. Chopina 11,
22-650 Łaszczów – gabinet dyrektora.

Adres strony internetowej , na której Zamawiający zamieścił wezwanie i formularz oferty dodatkowej: www.sp.laszczow.pl

Dyrektor Szkoły

/-/ Lidia Tucka

Do pobrania:  Załącznik DO WEZWANIA- OFERTA DODATKOWA

Ten wpis zostal opublikowany w Ogloszenia. Dodaj link do ulubionych.

Kalendarz

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31