Start » Articles by: admin

Author Archives: admin

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY została wyłączona

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dla zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT została wyłączona

MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania MODYFIKACJA TREŚCI została wyłączona

Wyjaśnienie zapytania

dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania Wyjaśnienie zapytania została wyłączona

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Ogłoszenie przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE PRZETARGU została wyłączona

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA została wyłączona

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.„. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.
Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT została wyłączona

WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej

dotyczy ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego” w sezonie grzewczym 2017 – 2018 z przeznaczeniem na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej została wyłączona

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Ogłoszenie przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 Continue reading

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE PRZETARGU została wyłączona

Zarządzenie Nr 1/2017/2018

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie z dnia 29.09.2017  r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o zamówienie publiczne  pn.: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

Posted in Ogloszenia | Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 1/2017/2018 została wyłączona