Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2023/24 z dnia 13 czerwca 2024 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie
w sprawie zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych,
ogłaszam zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna: art. 22 ab ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 737).