Zapraszamy do zapisu dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia w przedszkolu w ramach tzw. „dyżuru wakacyjnego”.

Nasze Przedszkole pełnić będzie dyżur od 24 czerwca do 17 lipca 2024 r. – pisemne wnioski należy składać do wychowawców grup lub sekretariatu do 17 czerwca 2024 r. 
W terminie od 18 lipca do 16 sierpnia 2024 r. taki dyżur będzie pełniony w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nabrożu-Kolonii.

Zapraszamy.