W poniedziałek 4 września 2023 r. rozpoczynamy Nowy Rok Szkolno-Przedszkolny 2023/2024.

Transport dzieci i uczniów na godzinę 8.00 do szkoły zgodnie z ubiegłorocznym rozkładem jazdy busów/autobusów.

PRZEDSZKOLE
W poniedziałek (4.09.2023 r.) zajęcia dzieci przedszkolnych trwają od godz. 7.00 do godz. 13.00. Wyżywienie: śniadanie, obiad.
12.30 – spotkanie organizacyjne rodziców z dyrekcją zespołu.
13.00 – spotkania organizacyjne rodziców z wychowawcami w salach.
W pozostałe dni udział dzieci w zajęciach wychowania przedszkolnego zgodnie z wnioskami rodziców.

SZKOŁA
8.00 – spotkania uczniów klas II-VIII z wychowawcami w klasach. Sprawdzenie obecności.
8.10 – wyjście grupowe za pocztem sztandarowym pod opieką nauczycieli i wychowawców, zabezpieczone przez funkcjonariuszy służb mundurowych do Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie.
8.30 – 9.30 – msza święta z poświęceniem plecaków uczniów klas pierwszych.
Udział uczniowie klas I z plecakami we mszy świętej pod opieką rodziców.
9.30-9.45 – powrót do szkoły.
10.00 – inauguracja roku szkolnego 2023/2024 – sala gimnastyczna szkoły.
10.30 – 11.25 – spotkania uczniów z wychowawcami w klasach.
godz. 11.30 – odwóz uczniów do domów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców do udziału w Inauguracji Nowego Roku Szkolnego.

Wykaz uczniów, wychowawców oraz przydzielonych sal lekcyjnych:
Klasa I a wychowawca Pani Elżbieta Nowosad, sala nr 38
Klasa I b wychowawca Pan Andrzej Kaczkowski, sala nr 40
Klasa II a wychowawca Pani Bożena Bryk, sala nr 27 – uczeń Kacper Iwuła
Klasa II b wychowawca Pani Teresa Smutniak, sala nr 26
Klasa III a wychowawca Pani Elżbieta Girgiel, sala nr 39
Klasa III b wychowawca Pani Elżbieta Seń, sala nr 37
Klasa III c wychowawca Pani Jolanta Jędrusina, sala nr 25
Klasa IV a wychowawca Pani Izabela Chromiec, sala nr 22
Klasa IV b wychowawca Pan Dariusz Dziuba, sala nr 14
Klasa V a wychowawca Pan Arkadiusz Kłyż, sala nr 3
Klasa V b wychowawca Pani Emilia Grądkowska, sala nr 5
Klasa VI a wychowawca Pani Aneta Hałasa, sala nr 17
Klasa VI b wychowawca Pani Patrycja Grzesik, sala nr 19
Klasa VII a wychowawca Pani Marzena Kłyż, sala nr 23
Klasa VII b wychowawca Pani Edyta Halasa, sala nr 2
Klasa VIII a wychowawca Pani Marzena Dziuba, sala nr 15 – uczennica Ewelina Kawka

ŚWIETLICA SZKOLNA:
Od 5 września 2023 r. po każdych zajęciach dydaktycznych do czasu odjazdu do domu transportem zorganizowanym uczniowie dojeżdżający będą pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej. Rodzice, których dzieci ze względu na czas ich pracy chcą skorzystać z opieki świetlicy powinni niezwłocznie złożyć wnioski o objęcie dziecka opieką świetlicy szkolnej. Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, wrzucając do skrzynki listowej szkoły lub wysłać skan/ zdjęcie na e-mail szkoły oraz powiadomić wychowawcę klasy. Świetlica szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00.
Numer telefonu do wychowawców świetlicy: 534 752 204

Dokumenty:
Regulamin świetlicy szkolnej.
Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.

STOŁÓWKA:
Od 11 września 2023 r. stołówka szkolna będzie wydawać posiłki dla uczniów.
Zapisy prowadzi Pan Sławomir Swatowski, kierownik stołówki szkolnej, nr telefonu 691 211 454.
Zgłaszanie uczniów do wyżywienia: do 7 września 2023 r.
Wszystkie dotychczasowe zasady korzystania ze stołówki pozostają bez zmian. Aby, zrezygnować z żywienia należy zgłosić ten fakt do kierownika stołówki.
Koszt żywienia dla dzieci z przedszkola:
śniadanie – 3,00 zł,
obiad (I i II danie) – 4,20 zł,
podwieczorek – 1,80 zł.

Koszt żywienia dla uczniów szkoły:
I danie – 1,80 zł/dziennie
II danie – 4,80 zł/dziennie
I+II danie – 6,60 zł/dziennie.

Opłat dla pracowników szkoły i przedszkola korzystających z posiłków w stołówce:
I danie – 3,40 zł/dziennie,
II danie – 8,40 zł/dziennie.

Dokumenty:
Regulamin stołówki szkolnej.

/-/Aneta Tywoniuk-Małysz