Przed egzaminacyjnymi zmaganiami Pan Dariusz Dziuba, nauczyciel matematyki,  uzgodnił z ósmoklasistami, że w przypadku wyniku egzaminu zewnętrznego z matematyki  na poziomie minimum szkół z powiatu tomaszowskiego to zaprosi ich na pizzę.

Umowa, to umowa. Zawsze należy dotrzymać słowa.

I proszę. Dwa wakacyjne spotkania z pizzą (nie mylić z matematyką)  i uczniami – absolwentami klasy VIII a i VIII b Naszej szkoły odbyły się.  Dodatkowo, Pan Dziuba otrzymał pamiątkowy rysunek ucz. Katarzyny Zubiak. 

PS. Zagadka. Co przedstawia rysunek Kasi??