W dniach 15-17 listopada 2022 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do diagnozy przed egzaminem ósmoklasisty. Ósmoklasiści zmierzyli się z testami z języka polskiego matematyki i języka obcego nowożytnego (język angielski i język niemiecki). Diagnozy przed egzaminem pomagają sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wymaganych na danym etapie edukacji.