W Naszej szkole po raz kolejny została zorganizowana zbiórka karmy dla psów, tym razem z Przytuliska w Łaszczowie i w Tomaszowie Lubelskim. Organizatorem zbiórki było Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.

Celem akcji była pomoc w utrzymaniu psów w przytulisku oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt, uwrażliwienie na los porzuconych zwierząt, kształtowanie gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów, a szczególnie klas młodszych, rodziców i nauczycieli odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w akcji. Jest to dowód na to, że nie jest dla nas obojętny los bezdomnych zwierząt.

Opiekunami Szkolnego Koła LOP są Pani Anna Pasternak oraz Pani Bożena Bryk. 

Serdecznie dziękujemy za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną.