Nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej wdrażają uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego w szkole. Dziś rozwijamy kreatywność dzieci i ich zdolności konstrukcyjne. Zajęcia na świetlicy, nie muszą być nudne.