29 września 2021 r. została powołana w naszej szkole Spółdzielnia Uczniowska „Sklepik-owo”, która zrzesza 12 uczniów.

Celem działalności spółdzielni jest kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania, prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej i wytwórczej na rzecz szkoły i uczniów, kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej, organizowanie wzajemnej pomocy, a także propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.

Sklepik-owo działa w oparciu o uchwalony przez walne zgromadzenie Statut Spółdzielni Uczniowskiej oraz Plan pracy na rok szkolny 2021/2022.

Opiekunami spółdzielni jest Pani Patrycja Grzesik oraz Pani Emilia Grądkowska.

Dokumenty Spółdzielni Uczniowskiej „Sklepik-owo”: