10 października 2021 r.  z okazji XXI Dnia Papieskiego w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Piotra i Pawła w Łaszczowie odbył się III Koncert Poświęcony Pamięci Papieża Jana Pawła II dziś pod hasłem „Nie lękajcie się!”.

W koncercie uczestniczyli:

  • grupa sześciolatków z Gminnego  Przedszkola w Łaszczowie pod opieką Pani Mirosławy Tuckiej i Pani Elżbiety Bieleckiej,

  • uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu-Kolonii pod opieką Pani  Joanny Ponikowskiej – Krawczyk,

  • uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Steniatynie pod opieką Pani Jolanty Szyper oraz Pani Magdaleny Ozimek,

  • uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie pod opieką Pani Jolanty Szyper oraz Pani Magdaleny Ozimek,

  • młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie pod opieką dr Marka Bieleckiego,

  • uczniowie z zespołu wokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie pod opieką Pani Marzeny Kłyż oraz Pana Arkadiusza Kłyża,

  • zespół wokalny KGW „Wólczanki” pod kierunkiem Pani Marzeny Kłyż oraz Pana Arkadiusza Kłyża,

  • zespół wokalny Bel Canto z Tyszowiec pod kierunkiem Pana Grzegorza Piliszczuka.

Podsumowaniem koncertu było wspólne wykonanie „Barki” – ulubionego utworu Papieża Jana Pawła II.

Dziękuję wszystkim za przybycie oraz wysłuchanie Naszego Koncertu. To dla nas wielkie wyróżnienie, że możemy prezentować utalentowaną młodzież oraz osoby dorosłe w Naszym Kościele. Dziękuję za zaangażowanie i organizację koncertu proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie ks. Krzysztofowi Świcie oraz  Pani Marzenie Kłyż, Panu Arkadiuszowi Kłyżowi i Pani Emilii Grądkowskiej.