Dnia 24 września 2021 r. wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną  w Łaszczowie, po wcześniejszym poinformowaniu Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów z wyłączeniem części użytkowanej przez Gminne Przedszkole w Łaszczowie.

 

 

 

Podstawa prawna: § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719, ze zm.)