Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…
Jan Paweł II

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Nasza szkoła brała udział w akcji charytatywnej na rzecz kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei 2020/2021”.

Akcja rozpoczęła się w szkole, gdzie opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła PCK razem z uczniami wykonywali żonkile z bibuły. Kolejnym etapem naszych działań była  kwesta zorganizowana 20 czerwca 2021 r. (niedziela) na placu przed Kościołem Rzymskokatolickim pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie. Mieszkańcy Łaszczowa w zamian za datki do puszki, otrzymywali żonkile.

Po raz kolejny mogliśmy wziąć udział w akcji charytatywnej i pomóc innym, ta postawa kształtuje w uczniach nie tylko wrażliwość na potrzeby innych, ale również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących.

Za każdą złotówkę DZIĘKUJEMY.

/-/EG