Dnia 30 maja 2021 r. Nasza szkoła została nominowana do akcji charytatywnej: DAJ KROPKĘ DLA NINKI. Wzięli w niej udział klasy 4-8.

Zasady były proste: dostaliśmy nominację, organizowaliśmy zbiórkę klasową, robiliśmy zdjęcie z kropką, wpłacaliśmy na zbiórkę i podawaliśmy dalej nominując kolejne osoby i instytucje. Wszystko po to, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o Ninie i Jej zbiórce. Dziękujemy Liceum Ogólnokształcącemu za nominację i zaangażowanie naszej społeczności szkolnej do tak szczytnego celu. Wspólnie udało nam się uzbierać 1 122,30 zł.

Powyższa akcja charytatywna odgrywa bardzo ważną rolę – uczy dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji i rozwijania empatii. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie dostrzegali ludzi oraz ich problemy wzmacniając postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

/-/EG