Lista dzieci przyjętych
do Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
do klas pierwszych roku szkolnego 2021/2022

 1. Adamczuk Igor
 2. Baj Hanna
 3. Bajwoluk Arkadiusz
 4. Banach Łukasz
 5. Bednarz Szczepan
 6. Borkowski Adrian
 7. Borowiak Łucja
 8. Brzezicki Adam
 9. Brzezicki Kacper
 10. Burakowski Gabriel
 11. Byś Lena
 12. Byś Przemysław
 13. Chudyga Martyna
 14. Dobosz Jakub
 15. Dydiok Zuzanna
 16. Garbacz Lena
 17. Głuszek Julia
 18. Grabik Patrycja
 19. Grzeszata Amelia
 20. Hawrylak Maciej
 21. Huk Hanna Blanka
 22. Karwan Karol
 23. Klimczak Kaja
 24. Kłyż Martyna
 25. Knap Karol
 26. Korczyńska Anna Weronika
 27. Kowalik Emilia
 28. Koza Aleks
 29. Kuropatnicka Kamila
 30. Łagowski Szymon
 31. Łyta Julia
 32. Nazar Maksymilian Błażej
 33. Niedźwiedź Paula
 34. Nowosad Marcel
 35. Nowoświat Karol
 36. Oleszko Oliwia
 37. Ozimek Maja
 38. Padrak Leonard
 39. Piętak Marcel
 40. Piróg Wiktor
 41. Piwko Izabela Natalia
 42. Rorat Gabriela
 43. Sawa Jan
 44. Seń Aniela
 45. Sochan Patrycja
 46. Swatowska Martyna
 47. Trumiński Marcel
 48. Wąsiura Julia
 49. Wojciechowski Jakub
 50. Zubiak Justyna

Podstawa prawna:
art. 130 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), § 11 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego graniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530).