W związku ze zmianami sposobu organizacji nauki w szkole w maju 2021 r., informuję co następuje:

  • Od dnia 3 maja 2021 r. uczniowie klas I-III będą uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych w szkole.
  • Od dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII wprowadza się hybrydowy tryb nauczania.
  • W dniach 17, 18 i 19 maja 2021 r. (poniedziałek, wtorek i środa) w nauce stacjonarnej na terenie szkoły uczestniczą uczniowie klas: IV a, V a, VI b, VII b oraz VIII a; natomiast w nauce w trybie zdalnym uczniowie klas: IV b, VI a, VII a i VII c.
  • W dniach 20, 21 i 24 maja 2021 r. (czwartek, piątek i poniedziałek): w nauce stacjonarnej na terenie szkoły uczestniczą uczniowie klas: IV b, VI a, VII a, VII c oraz VIII a; natomiast w nauce w trybie zdalnym uczniowie klas: IV a, V a, VI b i VII b.
  • W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. uczniowie klas VIII przystępują do egzaminu ósmoklasisty, dlatego dla uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  • Dzień 28 maja 2021 r.  dla wszystkich uczniów klas I-VIII jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Podstawa prawna:

/-/ Aneta Tywoniuk-Małysz