Zapraszamy mieszkańców Gminy Łaszczów do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach „Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów”. Szkolenia będą organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

W maju i czerwcu 2021 roku planujemy zrealizować następujące szkolenia stacjonarne na terenie szkoły:

  • zajęcia twórcze – plastyczne (ok. 3-4 spotkań),
  • zajęcia doskonalące umiejętność wystąpień publicznych (1 lub 2 spotkania),
  • zajęcia z wykorzystywania obliczeń matematycznych w życiu codziennym (ok. 2-3 spotkań),
  • warsztaty z obszaru zakładania organizacji pozarządowych (ok. 3-4 spotkań), 
  • Trening Asertywności (wg. uzgodnień).

oraz szkolenia on-line (ok. 1-2 godz. dydaktyczne) z zakresu doskonalenia: 

  • kompetencji rodzicielskich,
  • sposobów rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Jeżeli masz propozycję tematyki innego szkolenia, proszę o kontakt 84 66 11 514.

Zapraszam do zgłaszania poprzez e-mail dyrektor.splaszczow@gmail.com lub wypełniając krótki formularz rekrutacji na szkolenie: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQ947m02ZkKVFrbOTEycanmo-vtpoC5AlgviZLytGyVUQVlHUE44UEFWVVhIWFBZUVFVRDlWUUZQQS4u