Zapraszamy mieszkańców Gminy Łaszczów do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach „Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów”. Szkolenia będą organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. W kwietniu 2021 roku planujemy zrealizować następujące szkolenia, w zakresie rozwijania:

 • świadomości i ekspresji kulturalnej w formie zajęć z instruktorem personalnym.
 • kompetencji informatycznych w formie zajęć w obszarze pakietu Office 365.
 • kompetencji informatycznych w formie warsztatów z obszaru napraw sprzętu komputerowego. 
 • kompetencji informatycznych w formie zajęć z obszaru podstaw grafiki komputerowej. 
 • kompetencji informatycznych w formie warsztatów tworzenia i redagowania dokumentów.
 • kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć w zakresie zakładania i prowadzenia NGO.
 • kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich.
 • kompetencji społecznych i obywatelskich – Trening Asertywności.
 • kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów doskonalących umiejętność rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 • kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć dotyczących pisania projektów.
 • kompetencji społecznych i obywatelskich w formie doskonalenia umiejętności wystąpień publicznych.
 • kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z obszaru zakładania organizacji pozarządowych.
 • umiejętności porozumiewania się w języku obcym w formie warsztatów kształtujących kompetencje językowe.
 • umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Warsztaty z zakresu słownictwa branżowego.
 • kompetencji matematycznych w formie zajęć doskonalących umiejętność wykorzystywania obliczeń matematycznych w życiu codziennym.
 • kompetencji matematycznych w formie zajęć z zakresu prowadzenia domowego budżetu.

Zapraszam do zgłaszania się poprzez e-mail dyrektor.splaszczow@gmail.com; splaszczow@wp.pl lub wypełniając krótki formularz rekrutacji na szkolenie: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQ947m02ZkKVFrbOTEycanmo-vtpoC5AlgviZLytGyVUNUg4MjdaWllRQjJQTTlLRVNNSElYUkZXSC4u