Od dłuższego czasu żyjemy w odmienny sposób. Pandemia, zmusiła nas do zmian w sposobach nauczania (stosowanie technik i metod kształcenia na odległość), wymusiła nowy styl życia (stosowanie maseczek, dezynfekcji, zachowanie dystansu społecznego). Cieszymy się, że możemy uczyć stacjonarnie klasy I-III, mając jednocześnie dużą nadzieję na powrót starszych uczniów do szkoły. Dlatego, administracja szkoły ten czas wykorzystuje na odświeżenie sal dydaktycznych (malowanie) w starej części szkoły, jak również zakup nowych ławek i krzesełek do klas najmłodszych (ze smutkiem muszę stwierdzić, że używane do dnia dzisiejszego krzesełka i stoliki nie spełniały norm dla dzieci) oraz doposażenia w pomoce dydaktyczne.

W galerii zdjęć można zobaczyć:

  • wyposażenie dwóch klas I a i II b w nowe stoliki i krzesełka, zgodnie z normą PN-EN 1729-1, dobrane do wzrostu użytkownika i wysokości podkolanowej – zakupione z budżetu szkoły oraz ze środków Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, 
  • doposażenie pracowni biologiczno-geograficznej (m.in. monitor interaktywny, tablica biała, wizualizer) – zakupione ze środków pozyskanych od WFOŚIGW w Lublinie w ramach konkursu: „Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych”, 
  • na korytarzach szkoły ustawiono nowe kosze do segregacji świeci – zakupione  z budżetu szkoły. 

Chciałabym podkreślić, że podjęte działania będziemy kontynuować i powoli zmieniać kolejne obszary Naszej szkoły.

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za wspieranie naszych projektów.

Aneta Tywoniuk-Małysz