Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzimy corocznie 1 marca jako święto państwowe. Dzień ten upamiętnia żołnierzy, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni w walce o niepodległość. Wystąpili przeciw ZSRR i reżimowi komunistycznemu. Jest to data symboliczna, która nawiązuje do 1 marca 1951 roku. Tego dnia, w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim , Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu , Franciszku Błażeju, Józefie Rzepce , Józefie Batorym i Karolu Chmielu. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Określa się ich także, jako „Żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Dzielnie walczyli ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i reżimem komunistycznym. Byli zrzeszeni głównie w organizacjach takich jak np.: „Wolność i Niezawisłość”, „Narodowe siły zbrojne’’, czy „Narodowe zjednoczenie wojskowe”. Tworzyli grupy zbrojne, tocząc walki i przeprowadzając wiele akcji . Żołnierze Wyklęci walczyli i ginęli za wolną i niepodległą Polskę. Na schwytanych działaczy niepodległościowych, sądy podporządkowane partii komunistycznej, masowo wydawały wyroki i kary śmierci.

Wyjątkową postacią jest Witold Pilecki ps. Witold. Człowiek, który dobrowolnie przedostał się do obozu koncentracyjnego, aby tam organizować ruch oporu i zbierać informacje o obozie. Po ucieczce z Auschwitz, brał udział w powstaniu warszawskim, a następnie trafił do niewoli niemieckiej.  Został uwolniony przez wojska amerykańskie . Powróciwszy do kraju, prowadził działalność konspiracyjną organizując podziemie antykomunistyczne. W 1947 roku został aresztowany i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. 

Za ostatniego Żołnierza polskiego podziemia antykomunistycznego, uznaje się pochodzącego z Lubelszczyzny, sierżanta Józefa Franczaka ps. Lalek . Ukrywał się on aż do 1963 roku, gdy został zastrzelony w obławie SB i ZOMO, po 24 latach zbrojnej konspiracji. 

Wyjątkową osobą wśród Żołnierzy Niezłomnych, była Danuta Siedzikówna ps. Inka. Jest nam szczególnie bliska, ponieważ była prawie naszą rówieśnicą. Została rozstrzelana w wieku 17 lat. W brutalnym śledztwie była bita i poniżana, ale odmówiła zeznań. W przesłanym z więzienia grypsie napisała „Powiedzcie mojej babci, że zachowalam się jak trzeba’’. 

Losy wymienionych bohaterów poznawaliśmy na lekcjach historii, dowiedzieliśmy się o ich działalności, poświęceniu i patriotyzmie. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu za Ich męstwo, odwagę i miłość dla Ojczyzny. 

Cześć Ich pamięci!

Kacper Kondziołka kl. 8a