Zapraszamy mieszkańców Gminy Łaszczów do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach „Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów”. Szkolenia będą organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. W marcu 2021 roku planujemy zrealizować następujące szkolenia, z zakresu:

  1. świadomości i ekspresji kulturalnej w formie zajęć z instruktorem personalnym.
  2. kompetencji informatycznych w formie warsztatów z obszaru napraw sprzętu komputerowego.
  3. kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich.
  4. kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z obszaru zakładania organizacji pozarządowych.
  5. rozwijania umiejętności porozumiewania się w języku obcym (język niemiecki, język angielski) w formie warsztatów kształtujących kompetencje językowe.
  6. kompetencji matematycznych – rozwijanie kompetencji matematycznych w formie zajęć doskonalących umiejętność wykorzystywania obliczeń matematycznych w życiu codziennym.
  7. rozwijania kompetencji matematycznych w formie zajęć z zakresu prowadzenia domowego budżetu.

Zapraszam do zgłaszania się poprzez e-mail dyrektor.splaszczow@gmail.comsplaszczow@wp.pl.