Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny (w bieżącym roku szkolnym naszej szkole wybranym językiem obcym nowożytnym jest język angielski). 

Egzamin z każdego z przedmiotów jest przeprowadzany innego dnia.
Decyzją dyrektora CKE w roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie na terytorium Polski w terminie głównym:

  • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut,
  • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut,
  • język angielski – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu z każdego z przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – 5 minut.

Terminy dodatkowe egzaminu:

  • język polski – 16 czerwca 2021 r. – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut,
  • matematyka – 17 czerwca 2021 r. – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut,
  • język angielski – 18 czerwca 2021 r. godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 90 minut.

Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, kiedy: 

  • nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych,
    ALBO
  •  przerwano albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Poniżej, niezbędne informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty:

/ATM/