Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych w szkole (zarządzenie nr 19/2020/2021 z 12 stycznia 2021 r. dyrektora szkoły). Jest to możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego opisanego w wytycznych MEiN, MZ i GiS dla klas I-III szkół podstawowych oraz załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020/21 z dnia 28 sierpnia 2020 r. dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w sprawie wdrożenia w szkole Procedury organizacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów obowiązujące od 1 września 2020 r. Transport uczniów do szkoły odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym we wrześniu 2020 r.

Placówka zapewniać będzie wyżywienie dla uczniów oraz zajęcia na świetlicy szkolnej. Wszystkie niezbędne informacje będą przekazywane na bieżąco rodzicom uczniów poprzez e-dziennik.

Zarządzenie dyrektora