Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Łaszczów do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach „Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów”. Szkolenia będą organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. W styczniu 2021 roku planujemy zrealizować następujące szkolenia:

  1. Rozwijanie kompetencji informatycznych w formie zajęć w obszarze pakietu Office 365.
  2. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć dotyczących pisania projektów w zakresie pozyskiwania środków unijnych i programów grantowych.
  3. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć dotyczących pisania projektów dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć w zakresie zakładania i prowadzenia NGO.
  5. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z obszaru zakładania organizacji pozarządowych.

Zapraszam do zgłaszania się poprzez e-mail dyrektor.splaszczow@gmail.com; splaszczow@wp.pl lub wypełniając krótki formularz rekrutacji na szkolenie.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQ947m02ZkKVFrbOTEycanmo-vtpoC5AlgviZLytGyVUNTlWUjBaWVhFMUo3M1dNSjBSS1dGOFZTWS4u