Projekt grantowy „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – w Gminie Łaszczów” zaprasza na bezpłatne szkolenia dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Łaszczów.

Zapraszamy do zapisów poprzez elektroniczny lub/i papierowy formularz rekrutacji (dokumenty i link poniżej) lub telefonicznie (846611514). Dodatkowo, formularze zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie lub Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie.

Dokumenty:

lub

Propozycje warsztatów:

Z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej:

 • Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie zajęć ruchowych – ZUMBA.
 • Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie zajęć z instruktorem personalnym.
 • Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej. Warsztaty plastyczne.
 • Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów wokalnych – CHÓRALNI.

Z zakresu kompetencji informatycznych:

 • Rozwijanie kompetencji informatycznych w formie zajęć w obszarze pakietu Office 365.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych w formie warsztatów z obszaru napraw sprzętu komputerowego.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych w formie zajęć z obszaru podstaw grafiki komputerowej.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych w formie warsztatów tworzenia i redagowania dokumentów.

Z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć w zakresie zakładania i prowadzenia NGO.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich – Trening Asertywności.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów doskonalących umiejętność rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć dotyczących pisania projektów.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie doskonalenia umiejętności wystąpień publicznych.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów z obszaru zakładania organizacji pozarządowych.

Z zakresu znajomości języków obcych:

 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym w formie warsztatów kształtujących kompetencje językowe.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Warsztaty z zakresu słownictwa branżowego.

Z zakresu kompetencji matematycznych:

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w formie zajęć doskonalących umiejętność wykorzystywania obliczeń matematycznych w życiu codziennym.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w formie zajęć z zakresu prowadzenia domowego budżetu.

Zapraszam.

/-/ATM