Uprzejmie informuję, co następuje:

  • zapisy na obiady prowadzone są na bieżąco w godzinach od 7.00 do 10.00 na stołówce szkolnej lub pod numerem tel. 691 211 454,
  • uczeń zapisany może być w dowolnym czasie wypisany przez rodziców z obiadów, po uprzednim poinformowaniu kierownika stołówki.
  • cena obiadów w miesiącu październiku 2020 r. wynosi: zupa – 25,20 zł/ m-c, drugie danie – 73,50 zł/mc.

 

/-/ATM