Od 23 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. uczniowie klas: I b, II a, III a i III b będą realizować MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY  ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III autorstwa Honoraty Szaneckiej, w formie innowacji pedagogicznej.
Celem projektu jest :

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej;
  • rozwijanie aktywności czytelniczej;
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania;
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom;
  • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej.

TS.