W dniu 25 września 2020 r. w Naszej szkole zorganizowano próbną ewakuację. Działanie to miało na celu sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem. 

W próbnej ewakuacji szkoły uczestniczyło 251 uczniów, 22 nauczycieli oraz 11 pracowników niepedagogicznych. Czas ewakuacji wszystkich uczniów ze szkoły to 2 minuty 03 sekundy.. myślę, że nieźle poradziliśmy sobie z tym zadaniem. 

/-/ ATM