W piątek 11 września 2020 r. w powszechnych i tajnych wyborach społeczność szkoły spośród 309 uczniów i 40 nauczycieli wybrała członków do Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunów. 

W skład nowego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 weszli:

  • przewodniczący: Hanna Kuczma
  • zastępca: Julia Oleńczuk
  • skarbnik: Gabriel Szłoda
  • sekretarz: Wiktoria Cios
  • członkowie: Amelia Adamczuk, Wojciech Furgała

Opiekunowie: Pani Emilia Grądkowska i Pan Igor Hawor.

Gratulujemy.

ATM.