Na podstawie art. 22 ab ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481), ogłaszam Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021: