1 września coraz bliżej. Zbliża się koniec wakacji i powrót do szkoły. Pandemia koronawirusa nie skończyła się, dlatego nadchodzący rok szkolny będzie różnił się od poprzednich. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli wraz z pierwszym dzwonkiem zaczną nowe zasady bezpieczeństwa. Akty prawne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazały podstawowe kierunki i sposoby postępowania w przypadku pojawienia się koronawirusa wśród uczniów czy pracowników placówki.

Postaramy się, jak najlepiej zorganizować pracę szkoły, tak aby zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli zachowanie dystansu społecznego, dbałość o czystość oraz dezynfekcja rąk. Dodatkowo, przygotowujemy pomieszczenia szkoły, inaczej organizujemy szatnie dla klas I-III i rozstawiamy szafki dla uczniów starszych. 

Planujemy:

  • zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne,
  • bezpieczny transport uczniów do szkoły,
  • uzgadniamy zasady korzystania z biblioteki, świetlicy i stołówki,
  • przygotowujemy szkolenia wz. korzystania z e-dziennika oraz MS Office 365 (m.in. Teams, Whiteboard, itp.) dla rodziców, uczniów i nauczycieli (aby przygotować społeczność szkolną do wariantu mieszanego lub zdalnego nauczania),
  • strategię postępowania w przypadku wystąpienia przypadków zachorowań na naszym terenie oraz możliwość wprowadzenia wariantu mieszanego (część uczniów – kształcenie w szkole; część – zdalne nauczanie) lub kształcenia na odległość. Wypracowane dokumenty, będą konsultowane z pracownikami niepedagogicznymi, nauczycielami, Radą Rodziców, organem prowadzącym oraz pracownikami Sanepid, a następnie udostępniane na stronie internetowej szkoły oraz poprzez e-dziennik. 

Należy dodać, że w dniu 1 września 2020 r. Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2020/2021 również będzie inna. Po uzgodnieniach z organem prowadzącym oraz Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie sposobu jego organizacji, wszystkie niezbędne informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz poprzez e-dziennik. 

Z pozdrowieniami

Aneta Tywoniuk-Małysz