Zbliża się termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, dlatego informuję, co następuje:

  • odbiór zaświadczeń o przystąpieniu oraz wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ich kopii, należy odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 – absolwenci szkoły klasy VIII a oraz od 11.00 do 13.00 – absolwenci szkoły klasy VIII b. Proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły oraz zakryciu nosa i ust, np. maseczką.
  • każdy uczeń może sprawdzić indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty wykorzystując login i hasło otrzymane od wychowawcy klasy lub otrzymane w indywidualnej informacji przesłanej poprzez e-dziennik. 

/-/ Aneta Tywoniuk-Małysz