Przydział dzieci do poszczególnych klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w roku szkolnym 2020/2021:

Klasa I a
Wychowawca klasy: mgr Elżbieta Nowosad
1. Banach Łukasz
2. Bilewicz Nikola
3. Chmielewska Agata
4. Dziurdzińska Lena
5. Ferenc Laura
6. Garbacz Oskar
7. Jurkiewicz Mateusz
8. Matejewski Marcel
9. Mazurkiewicz Karolina
10. Michniak Aleksandra
11. Oleńczuk Aleksandra
12. Pisowicz Emilia
13. Sapiłko Nataniel
14. Surmacz Paweł
15. Wysocki Kacper
16. Zwolan Maja

Klasa I b
Wychowawca klasy: mgr Bogumiła Pisarczyk
1. Brożyna Wiktor Jakub
2. Byś Antoni
3. Górniak Antoni Wiktor
4. Habit Emilia
5. Hyrchała Amelia
6. Nagowski Jakub
7. Neród Nikola
8. Pasieczny Daniel
9. Piękna Natalia
10. Pipczyńska Zofia Bogumiła
11. Puchalski Marcel
12. Sochan Marcel
13. Swatowska Julia
14. Swatowska Zofia
15. Wronka Jan
16. Wronka Michał Jan

Podstawa prawna:
art. 130 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), § 11 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego graniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 530).