Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie zrealizowała zadanie do którego została nominowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie oraz Ośrodka Zdrowia w Łaszczowie. Wspólnie – przedstawiciele rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wspieraliśmy i będziemy wspierać Olę Kyć – absolwentkę naszej szkoły.

Do challenge nominowaliśmy, w imieniu:

  • uczniów – Księdza Krzysztofa Świtę Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie z Wikariuszami oraz Radą Parafialną,
  • rodziców – Gminne Przedszkole w Łaszczowie,
  • pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli – szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Łaszczów, czyli Liceum Ogólnokształcące w Łaszczowie, Publiczną Szkolę Podstawową w Nabrożu-Kolonii, Publiczną Szkolę Podstawową w Zimnie oraz Szkolę Podstawową w Steniatynie.